Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Konsultacje z realizacji projektów Bezpłatne konsultacje z realizacji i rozliczania projektu unijnego!

Przedsiębiorco!
Podpisałeś umowę o dofinansowanie w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości?
Masz pytania związane z rozliczaniem projektu? Zapisz się na bezpłatne spotkanie z konsultantem!

 

W celu efektywnego wykorzystania środków unijnych dostępnych w Małopolsce niezwykle istotne jest prawidłowe rozliczanie dotowanych inwestycji. Skuteczność pomocy z Unii Europejskiej zależy także od samych przedsiębiorców, od tego jak realizują swoje projekty. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, aby ułatwić beneficjentom II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gospodarka Regionalnej Szansy realizację zobowiązań wynikających z podpisanej przez nich umowy o dofinansowanie zaprasza na konsultacje z zakresu wdrażania projektów.

 

Konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym MCP w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11 (parter). Przed planowanym spotkaniem należy ustalić datę i godzinę konsultacji pod następującymi numerami telefonów: 12 376 91 10 lub 12 376 91 94.