Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Przewodnik dla Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta

Poniżej zamieszczamy Vademecum Beneficjenta MŚP - "Jak realizować i rozliczać dotowane projekty?", które stanowi kompendium wiedzy na temat realizacji inwestycji współfinansowanej w ramach II Osi Priorytetowej MRPO.

więcej

Pytania beneficjentów

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania związane z realizacją i rozliczaniem projektu.

więcej

08 stycznia 2014

Dobre Praktyki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z albumem wybranych projektów dofinansowanych w ramach II Osi Priorytetowej MRPO na lata 2007-2013.

więcej

Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania projektów

W celu efektywnej realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej MRPO i zminimalizowania błędów w dokumentacji związanej z dotowanym projektem poniżej zamieszczamy przykłady najczęściej popełnianych błędów. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu proces zarządzania projektem i pozwoli na jego prawidłowe rozliczenie.

więcej

Prezentacje ze szkoleń dotyczących realizacji i rozliczania projektów

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zorganizowało do tej pory 11 szkoleń z wdrażania projektów: 10 czerwca i 18 grudnia 2009 roku; 11 maja, 14 i 15 czerwca oraz 21 grudnia 2010 roku; 16 maja i 21 grudnia 2011 roku, 18 grudnia 2012 roku oraz 23 i 24 października 2013 roku.

więcej

Procedura przekazania dotacji

Procedura przekazania środków na konto Beneficjenta.

więcej

Dane do przelewu dotyczącego zwrotu środków

Instrukcja dotycząca dokonywania zwrotów środków w ramach MRPO 2007-2013.

więcej
`