Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

zgłoś problemy ze stroną

Kontakt w przypadku problemów technicznych ze stroną MCP:

Referat ds. Monitoringu i Sprawozdawczości:

12 37 69 193

12 37 69 190

12 37 69 110


Jeśli mają Państwo jakieś sugestie związane z funkcjonowaniem strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości zachęcamy do kontaktu!

Propozycje zmian prosimy przesłyłać na adres: info@mcp.malopolska.pl

 

Opieka nad stroną internetową MCP - Referat ds. Monitoringu i Sprawozdawczości

Formularz